Donaties

We hebben berekend dat elke ezel in het Ezelparadijs gemiddeld 50 euro per maand kost. Wil je ons steunen, stuur dan een mailtje naar Manon Gerritsen om aan te geven:
1) welke ezel je wilt adopteren
2) met welk maandelijks bedrag je ons zou willen steunen (ieder bedrag is welkom)
3) welke overige donatie je zou willen schenken

Graag ook naam en adres vermelden.
Ons rekeningnummer is IBAN NL98SNSB0922969981, t.n.v. Stichting tot steun Ezelopvang Noord-Spanje.
De Stichting is opgenomen in de ANBI-lijst van de Nederlandse belastingdienst. Dat betekent dat je financiële bijdragen aan de Stichting van de belasting kunt aftrekken.
Omdat we uitsluitend met onbetaalde krachten werken, weet je zeker dat je bijdrage alléén voor de ezels bestemd is.

NAMENS ALLE VRIJWILLIGERS EN EZELS VAN HET EZELPARADIJS: HARTELIJK DANK VOOR JE BELANGSTELLING EN STEUN!