Uw steun

Adopteer een ezel

“El Paradiso del burro”

Het Ezelparadijs is een Nederlands initiatief en wordt vanuit Nederland ondersteund door vrijwilligers en donateurs van de Stichting tot steun Ezelopvang Noord Spanje.

Spanje is een van de Europese landen waar ezels ook nu nog als lastdier worden gebruikt, vooral in de bergachtige gebieden. Naar schatting lopen er in Spanje op dit moment nog zo’n 145.000 ezels rond.

Ezels zijn gevoelige, zachtaardige, geduldige en intelligente dieren. Door de eeuwen heen hebben ze de mens trouw bijgestaan als lastdier. Na afloop van hun lange en zware ‘carrière’ bestaat hun beloning helaas regelmatig uit een enkele reis naar het slachthuis; vaak op niet al te zachtzinnige wijze.

Nadat een tiental Nederlandse dierenliefhebbers zich heeft verenigd om een opvangcentrum in het leven te roepen is in 2006 het ezelparadijs gesticht om afgedankte ezels op te vangen. Ze mogen er van een goed verzorgde oude dag genieten. Niet zelden hebben deze dieren een voorgeschiedenis van verwaarlozing, mishandeling of overbelasting.

Hoe het er toe gaat, enfin, kijk zelf maar eens op de website van www.paraisodelburro.org.
Als je onder het kopje “The donkeys” doorklikt naar “de ezels” worden de dieren stuk voor stuk aan je voorgesteld.

Door het adopteren van één van onze vaste bewoners help je onze stichting om te kunnen blijven voorzien in belangrijke ‘ezeldingen’ zoals goed voedsel, medicijnen, de bezoekjes van de hoefsmid, het ontwormen, de dierenarts, gebitscontroles e.d.

Donaties

We hebben berekend dat elke ezel in het Ezelparadijs gemiddeld 50 euro per maand kost. Wil je ons steunen, stuur dan een mailtje naar Manon Gerritsen om aan te geven:
1) welke ezel je wilt adopteren
2) met welk maandelijks bedrag je ons zou willen steunen (ieder bedrag is welkom)
3) welke overige donatie je zou willen schenken

Graag ook naam en adres vermelden.
Ons rekeningnummer is IBAN NL98SNSB0922969981, t.n.v. Stichting tot steun Ezelopvang Noord-Spanje.
De Stichting is opgenomen in de ANBI-lijst van de Nederlandse belastingdienst. Dat betekent dat je financiële bijdragen aan de Stichting van de belasting kunt aftrekken.
Omdat we uitsluitend met onbetaalde krachten werken, weet je zeker dat je bijdrage alléén voor de ezels bestemd is.

NAMENS ALLE VRIJWILLIGERS EN EZELS VAN HET EZELPARADIJS: HARTELIJK DANK VOOR JE BELANGSTELLING EN STEUN!