De stichting

Dit zijn de vijf hoofddoelstellingen van onze stichting:
1. zij wil haar zorg voor dieren in het algemeen en voor ezels in het bijzonder in onze samenleving uitdragen;
2. zij zet zich in om verwaarloosde of niet langer gewenste ezels een dierwaardig bestaan te (doen) geven;
3. zij neemt ezels op ter voorkoming van onnodige slachting of euthanasie;
4. zij verleent (tijdelijke) directe en indirecte hulp aan ezels die de noodzakelijke verzorging ontberen;
5. zij biedt informatie en adviezen aan over de verzorging van ezels.

Hieronder vindt u de namen en e-mail adressen van de bestuursleden van de stichting. Zo nodig kunt u hen raadplegen.

Spanje:
Marleen Verhoef Arobes, Spanje
e-mail

Nederland:
Manon Gerritsen Voorzitter Zwolle
e-mail
Doortje Everhartz Penningmeester en Secretaris Zwolle
Danielle van Vliet Zeist

Contact
De Stichting tot steun Ezelopvang Noord-Spanje – ingeschreven bij de Kamer van Koophandel –
Druk hierop om een email te sturen